ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អំពីឫទ្ធិពល

ឫទ្ធិពល មានន័យថា ជាក្រុមមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដែលរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវការរីកចម្រើនលូតលាស់ដ៏អស្ចារ្យ!

ទស្សនវិស័យ

ទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺ លើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន រស់នៅដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ សង្គម និងពិភពលោក។

បេសកកម្ម

  • អប់រំ និងផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងធនធានប្រកបដោយគុណភាពដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលរួមទាំងសហគមន៍អាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ជួយបណ្តុះចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់យុវជន និងជួយឱ្យពួកគេសម្រេចបាននូវទំនួលខុសត្រូវ និងសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ
  • ផ្តល់នូវប្រភពធនធានដែលគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតសម្រាប់បម្រើឲ្យការប្រឹក្សាផ្នែកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ សេវាកម្មអប់រំចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជួយដល់អតិថិជន ក៏ដូចជាដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។

ហេតុអ្វីផ្សព្វផ្សាយផលិតផល សេវាកម្មនៅឫទ្ធិពល?

យើងជាក្រុមហ៊ុន (សហគ្រាសសង្គម) ដែលធ្វើការងារលើការបណ្តុះបណ្តាល ជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ រាល់មាតិកានៅក្នុងគ្រប់បណ្តាញសង្គមនិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលមានដូចជា Facebook Page, Youtube, គេហទំព័រ និងបណ្តាញនានាទៀត ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ មានប្រភពច្បាស់លាស់ និងបានផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកអាន និងអ្នកទស្សនារបស់យើង។ ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសវាកម្មរបស់លោកអ្នក មិនត្រឹមតែជាការផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការរួមចំណែកក្នុងការងារ ទទួលខុសត្រូវសង្គម CSR និងជាការចូលរួមលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត សម្រាប់ខ្លួនផ្ទាល់ គ្រួសារ និងសង្គមទៀតផង។

កញ្ចប់សេវាកម្មរបស់យើង

កញ្ចប់ផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ

ប្រភេទផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ

Banners on FB Posters ($250)

Press Release ($150)

Pop-up Banner ($1,000)

Top banners ($500)

កញ្ចប់ពេញ
$1,900/ខែ

កញ្ចប់វៃឆ្លាត
$1,750/ខែ

កញ្ចប់ធម្មតា
$1,300/ខែ

Banners on FB Posters ($250)

Fully Package
$1,900/month

Smart Package
$1,750/month

Trick Package
$1,300/month

Press Release ($150)

Fully Package
$1,900/month

Smart Package
$1,750/month

Trick Package
$1,300/month

Pop-up Banner ($1,000)

Fully Package
$1,900/month

Smart Package
$1,750/month

Trick Package
$1,300/month

Top banners ($500)

Fully Package
$1,900/month

Smart Package
$1,750/month

Trick Package
$1,300/month

តម្លៃផ្តល់ជូនពិសេស

បរិយាយ

កញ្ចប់ផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ

តម្លៃផ្តល់ជូនពិសេស និងមានលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីការចូលរួមការងារ CSR

កញ្ចប់ពេញ

$1,900

$1,900

$1,700

កញ្ចប់វៃឆ្លាត

$1,750

$1,750

$1,550

កញ្ចប់ធម្មតា

$1,500

$1,500

$1,300

កញ្ចប់ផ្សព្វផ្សាយលើវីដេអូ

ប្រភេទការផ្សព្វផ្សាយ

In-stream ads ($200)

Animated banner ($100)

Ending Credit logo ads ($300)

Video thumbnail ads($300/month)

Fixed logo ($200)

Free 1 PR

Has right access to use video in marketing purpose

កញ្ចប់ពេញ
$11,200/ខែ (x1)

កញ្ចប់វៃឆ្លាត
$7,800/ខែ (x2)

កញ្ចប់ធម្មតា
$3,800/ខែ (x3)

In-stream ads ($200)

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Animated banner ($100)

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Ending Credit logo ads ($300)

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Video thumbnail ads($300/month)

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Fixed logo ($200)

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Free 1 PR

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

Has right access to use video in marketing purpose

Fully Package
$1,100/video

Smart Package
$600/video

Trick Package
$400/video

តម្លៃផ្តល់ជូនពិសេស

បរិយាយ

1 វីដេអូ, ផ្សព្វផ្សាយលើ facebook page, Youtube, ភ្ជាប់ទៅកាន់ Kotluy App
និងសរសេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ១ដោយឥតគិតថ្លៃនីលើគេហទំព៍រ

តម្លៃផ្តល់ជូនពិសេស និងមានលិខិតថ្លែងអំណរគុណពីការចូលរួមការងារ CSR

កញ្ចប់ពេញ

$1,100

$1,100

$550

កញ្ចប់វៃឆ្លាត

$600

$600

$300

កញ្ចប់ធម្មតា

$400

$400

$200

ការិយាល័យ

លេខ៣៦, វើកស្ពេស២, ហ្វែកធឺរីភ្នំពេញ, សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ, ខណ្ឌ័មានជ័យ, ភ្នំពេញ.

អ៊ីមែល

bopha@rithipul.com
samnang@rithipul.com
info@rithipul.com

ទូរស័ព្ទ

(855) 12 845 999
(855) 95 948 236
(855) 17 948 236

អំពីឫទ្ធិពល

ឫទ្ធិពលជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកំណត់មួយដែលមានបេសកកម្មលើកកម្ពស់ចំណេះដឹង ជំនាញ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ
info@rithipul.com+855 (0) 92 948 236